Úvod

Vítejte ve Zásadách ochrany osobních údajů společnosti KHDent. Předkládáme vám podrobný popis postupů a principů, které uplatňujeme ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů. Ve společnosti KHDent si velmi vážíme důvěry, kterou jste nám svěřili, a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje nejvyššími možnými standardy. Tento dokument byl vytvořen s cílem informovat vás, jaké druhy osobních údajů sbíráme, z jakého důvodu, jak s nimi nakládáme a jak je chráníme. Naše úsilí je neustále směřováno k tomu, aby vaše údaje zůstaly bezpečně chráněny a aby byly využívány pouze v souladu s vašimi představami a právními předpisy.

Zpracování osobních údajů

Ve společnosti KHDent zpracováváme osobní údaje našich klientů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje sbíráme přímo od vás, například když se zaregistrujete na našem webu, vyplníte kontaktní formulář nebo poskytnete své údaje při návštěvě naší kliniky. Sbírané osobní údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo, datum narození, zdravotní informace týkající se vaší stomatologické péče a další údaje nezbytné pro poskytování našich služeb.

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k informacím o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů, právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pro uplatnění těchto práv, či pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na adrese [email protected].

Bezpečnost a ochrana údajů

Přijímáme všechna nutná technická a organizační opatření, aby byla zajištěna bezpečnost vašich osobních údajů. Veškeré informace jsou pečlivě chráněny před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, odhalením, změnou nebo zničením. Využíváme moderní technologie a postupy, které zahrnují, ale nejsou omezeny na, šifrování dat, firewally a fyzická bezpečnostní opatření. Pravidelně kontrolujeme a hodnotíme efektivitu těchto bezpečnostních opatření, aby byl dosažen vysoký standard ochrany.

Kontakt

Pro jakékoli dotazy nebo obavy související s ochranou osobních údajů se neváhejte obracet na majitele společnosti KHDent, pana Viktora Svobodu. Kontaktovat jej můžete na adrese U Tiskárny 888/82, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, Česká republika nebo prostřednictvím e-mailu [email protected]. Jsme zde, aby jsme vám pomohli ochránit vaše osobní údaje a zajistili, že budou zpracovány transparentním a zákonným způsobem.

Napsat komentář