Ochrana osobních údajů

KHDent si velmi váží důvěry svých klientů a je si vědomá závazků spojených s ochranou jejich osobních údajů. V této sekci se dozvíte, jakým způsobem sbíráme, uchováváme a zpracováváme informace, které o vás získáme během vaší návštěvy našeho webu i naší klinické praxe. Respektujeme vaše právo na soukromí a dbáme na to, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány transparentně, bezpečně a v souladu s platným právním řádem České republiky, zejména s nařízením Evropské unie GDPR.

Zásady sběru a užití osobních údajů

V rámci poskytování stomatologických služeb a jiných souvisejících činností je nezbytné, abychom získávali určité osobní údaje včetně zdravotních informací. Tyto údaje sbíráme přímo od vás, když vyplňujete formuláře na našem webu nebo když komunikujete s našimi zaměstnanci. Cílem sběru takových informací je zajištění kvalitních stomatologických služeb a jejich dalšího kontinuálního zlepšování. Zároveň nám umožňují komunikovat s vámi a poskytovat vám relevantní informace o našich službách a novinkách.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Jako subjekt údajů máte podle GDPR řadu práv, včetně práva na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost údajů. Dodržujeme principy minimalizace údajů a omezení doby uchovávání, abychom zaručili, že neuchováváme vaše osobní údaje déle, než je nezbytně nutné pro účely, pro které byly shromážděny.

Uchovávání a ochrana osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou uchovávány v bezpečných databázích a systémech, které jsou přístupné pouze oprávněným osobám. Používáme nejmodernější technologická řešení a postupy, abychom ochránili vaše údaje před neautorizovaným přístupem, zneužitím, ztrátou nebo poškozením. Pravidelně provádíme revize a aktualizujeme naše bezpečnostní protokoly, aby bylo zajištěno, že vaše údaje zůstanou v bezpečí.

Kontaktní informace vlastníka: Viktor Svoboda, U Tiskárny 888/82, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, Česká republika, E-mail: [email protected]

Napsat komentář